ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (Ε.Υ.Σ.) αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, επαγγελματίες και μάνατζερς από όλη την Ελλάδα. Αυτή η πληθώρα των ειδικών συγκεντρώνει σημαντικά αποθέματα εμπειρίας και επιστημονικού υπόβαθρου, ενώ προσφέρει πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής και έγκυρη ενημέρωση για τα σύγχρονα θέματα σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων..
Ο Ε.Υ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετεί και να λειτουργήσει ως πρότυπο από άποψη αποτελεσματικότητας, δραστηριότητας και διαφάνειας.
Επιπλέον, o Ε.Υ.Σ. προσβλέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση, διάθεση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και των υγρών αποβλήτων σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα.

Η δραστηριότητα του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου (Ε.Υ.Σ.) για την επίτευξη των σκοπών του περλαμβάνει:

 • Διοργάνωση, προαγωγή και υποστήριξη συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων σε περιφερειακό, πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συν διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με άλλους Οργανισμούς ή επιστημονικές Εταιρείες.

 • Εκδοτικές δραστηριότητες σχετικές με έκδοση και διανομή πρακτικών των ανωτέρω εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών, βιβλίων, ή οποιονδήποτε άλλων εκδόσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ε.Υ.Σ.

 • Λειτουργία βιβλιοθήκης και χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

 • Λειτουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ε.Υ.Σ.

 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Ε.Υ.Σ.

 • Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων, διασύνδεση και συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ε.Υ.Σ.

 • Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας μέσω εκπόνησης ή/και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

 • Τη συνεργασία με την βιομηχανία, μηχανικούς, επιστήμονες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση τεχνολογιών σχετικών με τη διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων
 • Τη συνεργασία με φορείς αρμόδιους για επιλογή ή/και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων με στόχο τη βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών.

 • Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην International Water Association ως Εθνική Επιτροπή (Governing Member).


 • Πίσω

  Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

  Εγγραφείτε