ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου διακρίνονται σε:

Επίτιμα Μέλη
Τα Επίτιμα Μέλη είναι διακεκριμένα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες οι οποίες προάγουν τους στόχους του Συνδέσμου και γίνονται αποδεκτά από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση πέντε τουλάχιστον τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τακτικά Μέλη
Τα Τακτικά Μέλη είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται σε θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων και έχουν εγγραφεί, με αίτημά τους, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Επίτιμα και τα Δόκιμα μέλη δύναται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης ή στη διοίκηση του Συνδέσμου.

Δόκιμα Μέλη
Τα Δόκιμα Μέλη είναι φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με τα ύδατα και τα υγρά απόβλητα. Τα δόκιμα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε