ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Wastewater and Biosolids Mangement 2019

Θερινό σχολείο Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων 22-27 Ιουλίου, 2019

Επιστολή Προέδρου ΕΥΣ

επί τη ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συνδέσμου

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Διημερίδα Νερο 2018 του ΕΥΣ

Πρόγραμμα και παρουσιάσεις ομιλητών

Προγράμμα e-learning ISO/IEC 17025:2017

Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο: «ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, κα.)»

Wastewater and Biosolids Mangement 2018

Θερινό σχολείο Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων 23-28 Ιουλίου, 2018
1 2