ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Ε.Υ.Σ)

Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (Ε.Υ.Σ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί την Ελληνική εκπροσώπηση στο International Water Association (IWA). Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Ο Σύνδεσμος δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, είναι μη κερδοσκοπικός και λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό.
Επιπλέον, ο Ε.Υ.Σ. στοχεύει στο να λειτουργήσει ως κέντρο ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, υποστηρίζοντας την υψηλής ποιότητας έρευνα και παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κοινωνία.
Ο πυρήνας του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου εδράζεται στην εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και των σύγχρονων μεθόδων με τη βοήθεια ενός ικανού αριθμού ερευνητών και επαγγελματιών από διαφόρους επιστημονικούς, τεχνολογικούς και διοικητικούς τομείς.
Ο απώτερος στόχος του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου είναι να συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην αειφόρο ανάπτυξη της.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (Ε.Υ.Σ.) μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε