ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Στους στόχους της ομάδας εργασίας είναι:
 • H δημιουργία υποομάδων για τις διάφορες κατηγορίες και χρήσεις νερών που θα παρακολουθούν τις σύγχρονες διεθνείς και εθνικές εξελίξεις στους τομείς τους, μέσω συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες και παρακολούθηση της αντίστοιχης νομοθεσίας.
 • Η υποβολή σχετικών προτάσεων –προγραμμάτων σε ελληνικό, ευρωπαϊκό (Horizon 2020) και διεθνές επίπεδο για την επίλυση προβλημάτων νερού.
 • Η οργάνωση/συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την IWA.
 • Η συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ως σύμβουλοι της Πολιτείας σε θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής σχετικών πολιτικών.

 • Τα πρώτα θέματα που θα συζητηθούν θα αφορούν την νιτρορύπανση, την ποιότητα απορροής αντίστροφης ώσμωσης, ποιότητα νερών περιοχής εγκατάστασης ιχθυοτροφείων, την ποιότητα νερού από την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων.
  Συντονιστές: Μαρία Όξενκιουν-Πετροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π (oxenki@central.ntua.gr) με αναπληρωτή τον Χρήστο Λύτρα-Χημικός Μηχανικός


  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΩΝ

  Το πρόβλημα της διαχείρισης της ιλύος (αστικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας) αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο ανταλλαγής απόψεων για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων προς όλες τις κατευθύνσεις (επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, κλπ). Η Ομάδα Εργασίας θα επικεντρωθεί αρχικά στα θέματα που σχετίζονται με την ιλύ αστικών λυμάτων, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση στην χώρα μας, με την προοδευτική ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στα αστικά κέντρα και στους μεγάλους οικισμούς, έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα διαχείρισης της ιλύος. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται, κυρίως, με τη συνεχή αύξηση της παραγόμενης ποσότητάς της ιλύος, το υψηλό κόστος επεξεργασίας και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διάθεσή της στο περιβάλλον, με πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τα τελευταία έτη, η αξιοποίηση της ιλύος, μετά την επεξεργασία της, έχει τεθεί ως ένα σημαντικό θέμα που καλούνται να εξετάσουν οι λειτουργοί των ΕΕΛ. Τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εξέταση των δυνατοτήτων αξιοποίησης είναι το υψηλό ποσοστό υγρασίας της ιλύος, η παρουσία βαρέων μετάλλων και άλλων επιβλαβών ουσιών. Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα από τα κοινωνικά σύνολα για την αποδοχή των τελικών προϊόντων από την επεξεργασία της ιλύος.

  Συντονιστές: Μαριάνθη Μαλιώκα, Msc Πολιτικός Μηχανικός (mmalioka@civil.auth.gr) με αναπληρωτή το Δρ. Πέτρο Γκίκα, Επίκουρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης


  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  Η ομάδα αυτή έχει σκοπό την έρευνα, τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διάδοση και την ανταλλαγή της διεθνούς αλλά και της εγχώριας : γνώσης, τεχνολογίας και εμπειρίας στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο τομέα του Νερού στην Ελλάδα (τους κρατικούς λειτουργούς Υπουργεία-Γενικές Γραμματείες, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τις Επιχειρήσεις και τους ιδιώτες Μηχανικούς) σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένων Εθνικών και διεθνών Οργανισμών, με απώτερο στόχο την διαφύλαξη και την αειφορία του τόσο πολύτιμου πόρου, μέσα από τη μείωση των απωλειών του νερού, τον εξορθολογισμό της χρήσης και τη βιωσιμότητα της διαχείρισης.

  Η ομάδα εργασία είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη του ΕΥΣ, είτε αυτά είναι ιδιώτες είτε είναι μέλη μέσω των εταιριών-μελών του Συνδέσμου.
  Συντονιστής: Νικόλαος Πετρούλιας, Μηχ/Μηχανικός

  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Στη συγκεκριμένη ομάδα θα ασχοληθούμε με όλο το εύρος των υγρών αποβλήτων, αστικών και βιομηχανικών. Στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η εύρεση λύσεων σε προβλήματα στον Ελληνικό χώρο. Βραχυπρόθεσμος στόχος της ομάδας είναι η συγκρότηση και η έναρξη εργασιών. Άμεσα θέματα που θα αναλύσουμε είναι η αποτελεσματικότητα λειτουργίας και η βιωσιμότητα των υφιστάμενων έργων, η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, οι επιλογές διάθεσης, η αποκεντρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων καθώς και η αναζήτηση λύσεων με βιώσιμο αποτέλεσμα για την επεξεργασία του κατσίγαρου. Τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμοσμένες μέθοδοι είναι ακόμα στα πρώτα θέματα που θα αναπτυχθούν. Άμεσα θα συζητηθούν και όλα τα σχετικά θέματα νομοθεσία. Μεσοπρόθεσμα θα γίνουν υποομάδες περισσότερο εστιασμένες ανά θεματική ενότητα. Μακροπρόθεσμος στόχος της ομάδας είναι να μπορέσει να προσφέρει συμβουλευτικά στην πολιτεία αλλά και να εξάγει τεχνογνωσία στο διεθνή χώρο.
  Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΕΥΣ ανεξαρτήτου ειδικότητας και απασχόλησης.
  Συντονιστές: Δρ. Μανόλης Διαλυνάς, Χημ/Μηχανικός

  Πίσω

  Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

  Εγγραφείτε