ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

O Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (Ε.Υ.Σ.) είναι ένας διεπιστημονικός σύνδεσμος που στοχεύει:
• στην προώθηση και παροχή επαγγελματικής αρωγής σε επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνικούς και άλλους που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων;
• να βοηθήσει στην δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων σε πανελλήνιο και περιφερειακό επίπεδο
• στη διάδοση επιστημονικής και τεχνικής πληροφορίας μεταξύ των μελών του Ε.Υ.Σ. και αυτών που επηρεάζουν την δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων
• στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων;
• να προάγει την έρευνα και τη δημιουργία εφαρμοστικών προτύπων σε θέματα Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την προστασία της δημοσίας υγείας και του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία των φυσικών πόρων.
• να αναγνωρισθεί σε πανελλήνιο επίπεδο ως το πλέον ειδήμον σώμα σε τεχνικά θέματα Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων και ως τέτοιο να αποτελεί σύμβουλο για την Πολιτεία σε θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής σχετικών πολιτικών.
• να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μεταφέρει τις ανάγκες και τις αρχές του κλάδου στο ευρύ κοινό


Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε