ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και ή η Γενική Συνέλευση, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν ή να αποβάλουν από τον Σύνδεσμο μέλος το οποίο:

 • Καταδικάστηκε σε κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρει στα άρθρα 50 έως 63 ο Ποινικός Κώδικας
 • Ενεργεί με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος, ή θίγει την αξιοπρέπεια που αρμόζει στα μέλη, ή αποφεύγει συστηματικά να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου.
 • Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο για περισσότερο από ένα έτος. (Πριν από την απόφαση διαγραφής, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικώς το μέλος).

 • Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα διαγραφής για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο και με δικαιολογημένη απόφασή της.
  Μέλος το οποίο διεγράφη ή αποβληθεί μπορεί να επανεγγραφεί μετά από δικαιολογημένη απόφαση του οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης) που κατ αρχήν αποφάσισε τη διαγραφή.

  Τα Επίτιμα και Δόκιμα Μέλη χάνουν την ιδιότητά του μέλους αν διαγραφούν ή αποβληθούν.
  Μέλη του Ε.Υ.Σ. που έχουν διαγραφεί ή αποβληθεί ή αποχώρησαν εθελοντικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνδέσμου.
  Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τον Σύνδεσμο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.

  Πίσω

  Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

  Εγγραφείτε