ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται:
 • Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνει ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος
 • Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις του Ε.Υ.Σ. και να έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής, του Συνδέσμου
 • Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Ε.Υ.Σ. καθώς και στους καταλόγους των μελών
 • Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμματεία.
 • Να συμμετέχουν σε Μόνιμες Ομάδες Εργασίας
 • Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου

 • Οι Φορείς-Μέλη δικαιούνται:
 • Να ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα) μέλη του Συνδέσμου.
 • Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνει ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος
 • Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις του Ε.Υ.Σ. και να έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής, του Συνδέσμου
 • Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Ε.Υ.Σ. καθώς και στους καταλόγους των μελών
 • Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμματεία.

 • Επιπροσθέτως, δικαιούνται:
 • Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Μονίμων Ομάδων Εργασίας (από τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως φυσικά πρόσωπα-μέλη)
 • Να ενεργούν ως χορηγοί εκδηλώσεων του Συνδέσμου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες.

 • Τα Επίτιμα Μέλη δικαιούνται:
 • Απαλλαγή εφ’ όρου ζωής των ετήσιων συνδρομών των μελών του Συνδέσμου. 
 • Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνει ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος
 • Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις του Ε.Υ.Σ. και να έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής, του Συνδέσμου
 • Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Ε.Υ.Σ. καθώς και στους καταλόγους των μελών

 • Τα Δόκιμα Μέλη δικαιούνται: 
 • Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνει ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος
 • Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις του Ε.Υ.Σ. και να έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής, του Συνδέσμου
 • Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Ε.Υ.Σ. καθώς και στους καταλόγους των μελών


 • Τα μέλη προσδοκάται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου, να βοηθούν στην επιτυχία των σκοπών του και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ. Ιδιαίτερα, τα μέλη φροντίζουν να καλύπτουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.
  Πίσω

  Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

  Εγγραφείτε