ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

Οι φορείς – μέλη του Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (Ε.Υ.Σ.) διακρίνονται σε:

Δημόσιους Φορείς

Οι Δημόσιοι Φορείς είναι γενικά φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ.Ε.Υ.Α. κ.α.

Ακαδημαϊκούς-Ερευνητικούς Φορείς

Οι Ακαδημαϊκοί-Ερευνητικοί Φορείς είναι Τμήματα, ή Τομείς, ή Εργαστήρια των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, και άλλοι ερευνητικοί φορείς ή ομάδες, που ασχολούνται επιστημονικά και συστηματικά με θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων

Ιδιωτικούς Φορείς

Οι Ιδιωτικοί Φορείς περιλαμβάνουν Γραφεία Μελετών, Εταιρείες Κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας ή Διάθεσης υδάτων και υγρών αποβλήτων, Εταιρείες Κατασκευής ή/και Πώλησης Εξοπλισμού, Εταιρείες Δημιουργίας ή/και Πώλησης σχετικού Λογισμικού με διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων, και ιδιωτικούς οργανισμούς γενικά, που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στο πεδίο διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε