ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεάν Διανομή Λογισμικού

Ο Allan Lambert αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους του χώρου της Διαχείρισης των Απωλειών στα Δίκτυα Ύδρευσης, όντας ένα από τα πιο ενεργά μέλη της IWA και ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τις Απώλειες Ύδατος (Water Loss Specialist Group) της I.W.A. , με τεράστια εμπειρία σε Projects και δημοσιεύσεις. Ο Allan Lambert μέσω της εταιρείας του ILMSS Ltd., ανέπτυξε ένα απλό σε χρήση πακέτο λογισμικών (excel με φόρμουλες υπολογισμού) που βασίζονται στην εγκεκριμένη από την IWA μεθοδολογία και βέλτιστη πρακτική, το πακέτο LEAKS, η χρήση του οποίου εντοπίζεται κυρίως στην εξαγωγή υδατικού ισοζυγίου, την εκτίμηση των απωλειών του δικτύου και την ιεράρχηση των πιθανών παρεμβάσεων σε ένα δίκτυο. Η Βέλτιστη Πρακτική της IWA πάνω στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη του εν λόγω πακέτου, αποτελεί πλέον και EU Reference, ενώ αναμένεται να κατοχυρωθεί στο μέλλον και με την μορφή νομοθεσίας.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου μπορείτε όντας υπεύθυνος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης ή Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου, να προμηθευτείτε χωρίς κανένα κόστος ένα κομμάτι αυτό του πακέτου, ένα από τα λογισμικά δηλαδή που το αποτελούν, προκειμένου να το αξιοποιήσετε κατά το δυνατό. Η διανομή γίνεται μέσω αδειών που εκδίδονται ονομαστικά προς κάθε Υπηρεσία, από την εταιρία αντιπρόσωπο της ILMSS Ltd. που φέρει τα δικαιώματα διανομής και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού στην Ελλάδα, ενώ είναι και δυνατό να σας παρασχεθεί δωρεάν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.
Ευελπιστούμε και έχουμε την πεποίθηση ότι η κίνηση μας αυτή θα επιτρέψει στις ΔΕΥΑ και τους Δήμους να αξιολογήσουν το Υδατικό τους Ισοζύγιο, την πηγή των προβλημάτων που σχετίζονται με τις απώλειες στο δίκτυο τους και το βαθμό που το κάθε ένα από αυτά επηρεάζει το μέγεθος των απωλειών προκειμένου να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν στη συνέχεια τις πιθανές λύσεις παρεμβάσεων. Θα αποκτήσουν έτσι μεγαλύτερη κατανόηση της διαχείρισης των απωλειών στα δίκτυα τους.
Η προμήθεια της Άδειας Χρήσης του λογισμικού “EurWB&PICalcs” (European Water Balance & Performance Indicators Calculations) μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο
Email
Αριθμός τηλεφώνου
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σαςΑποστολή e-mail
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε