ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή Προέδρου ΕΥΣ

επί τη ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συνδέσμου

Επιστολή

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή επί τη ευκαιρία της ανάληψης (πάλι) της Προεδρίας του Συνδέσμου μας. Τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (Ν.Πετρούλιας, Χ.Λύτρας, Μ.Μαλιώκα και Ε.Διαλυνάς) είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δοθεί νέα πνοή στο Σύνδεσμό μας.

H αποστολή του Ε.Υ.Σ. (Hellenic Water Association) ως Governing Member του International Water Association (IWA) είναι ασφαλώς η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, φορέων με αντικείμενο το νερό (όπως οι ΔΕΥΑ) και συναφών επιχειρήσεων για την βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας. Είναι άμεσος στόχος μας επομένως η συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ανωτέρω στα δρώμενα του ΕΥΣ. Ο σημερινός αριθμός εγγεγραμμένων αριθμεί περί τους 110 και ασφαλώς μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Καθοριστικής σημασίας για μία επιστημονική εταιρεία όπως ο ΕΥΣ είναι η τακτική σε ετήσια βάση διοργάνωση ενός Πανελλαδικού Συνεδρίου που θα δίνει την ευκαιρία ενημέρωσης για τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη των συνεργασιών που προάγουν την τεχνογνωσία και την ικανότητα αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων στο νευραλγικό τομέα των υδατικών πόρων.

Ένας δεύτερος σημαντικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΥΣ (http://www.hwa.gr/) η οποία είναι επιθυμητό να ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων (επιστημονικές, τεχνολογικές, νομοθεσία κλπ), να ενημερώνει για σχετικές εκδηλώσεις και να υποβοηθά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών. Επίσης θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια έκδοσης τακτικού newletter του ΕΥΣ. Ακόμα, σας καλώ να επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα του συνδέσμου στο Facebook (https://www.facebook.com/hellenicwaterassociation/).

Στις προθέσεις μας είναι η ταχεία οργάνωση τοπικών σημείων του συνδέσμου σε κάθε σημαντική Ελληνική πόλη, κάθε ένα από τα οποία θα στοχεύει στη συνεχή παρακολούθηση των σχετικών ζητημάτων γύρω από το νερό που αφορούν την τοπική κοινωνία. Κάθε τοπικό σημείο μπορεί να οργανώνει σχετικές ημερίδες και εκ περιτροπής να αναλαμβάνει και τη διοργάνωση του ετήσιου Πανελλαδικού Συνεδρίου.

Μία άλλη σημαντική διάσταση θεωρούμε ότι είναι η εμπλοκή νέων επιστημόνων (κάτω από 35) καθώς και φοιτητών στα δρώμενα του συνδέσμου. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο οργάνωσης ενός νεανικού τμήματος του συνδέσμου ( Young Water Professionals) που θα έχει σχετική αυτονομία και ένα μέλος του οποίου θα συμμετέχει στο ΔΣ του ΕΥΣ. Για το τελευταίο θα χρειαστεί σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

Με αυτές τις σκέψεις για την ώρα θα ήθελα να σας προσκαλέσω να μας αποστείλετε τις όποιες δικές σας σχετικές προτάσεις/σκέψεις και να ευχηθώ μία καλή και εποικοδομητική συνέχεια.

Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιθυμητή περαιτέρω ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του ΕΥΣ είναι σημαντική η τακτική οικονομική συμμετοχή των μελών του μέσω της πληρωμής των εγγραφών. Εάν δεν είστε ήδη μέλη του ΕΥΣ αλλά επιθυμείτε να εγγραφείτε παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας προκειμένου να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να εγγραφείτε.Με εκτίμηση,

Δρ. Γεράσιμος Λυμπεράτος

Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόεδρος του ΕΥΣ
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε