ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προγράμμα e-learning ISO/IEC 17025:2017

Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο: «ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, κα.)»

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, κα.), σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017.

Απευθύνεται σε στελέχη Εργαστηρίων και σε απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σχολών Επιστημών Υγείας και Θετικών Επιστημών. Παρέχεται Πιστοποιητικό από το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 250,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος θα γίνει από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://elqa.teilar.gr/e-programs. Η έναρξη του σεμιναρίου προγραμματίζεται για τις 30/07/2018 και η λήξη του στις 28/09/2018.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι:

Γενικά περί Διαπίστευσης Εργαστηρίου
Υπεύθυνος Εφαρμογής του Προτύπου - Ικανότητα Διαχείρισης και Ηγεσίας στην Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου
Ερμηνεία, Επεξήγηση και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2005
Τεκμηρίωση και Επικύρωση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις
Υπολογισμός της Αβεβαιότητας των μετρήσεων
Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων
Διαγράμματα Ελέγχου Ποιότητας (Διαγράμματα Levey-Jennings, κα.)
Προετοιμασία και Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
Φορέας Διαπίστευσης - Απαιτήσεις

Κάθε συμμετέχων θα λάβει στοιχεία εισόδου στο πρόγραμμα (όνομα χρήστη και κωδικό), με τα οποία θα εισέρχεται στο πρόγραμμα και θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του το υλικό εκπαίδευσης. Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τεστ πιστοποίησης γνώσεων συμμετεχόντων. Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΙ Θεσσαλίας.


Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται μέσω email, στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο τίτλος του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. και ο αριθμός ταυτότητας του αιτούντος.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: 13/07/2018.


Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 2410684448
Κιν.: 6976391477
Φαξ: 2410684650
E-mail: papaioannou@teilar.gr
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε