ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Wastewater and Biosolids Mangement 2018

Θερινό σχολείο Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων 23-28 Ιουλίου, 2018

Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς θερινού σχολείου (WWSS18) (23-28 Ιουλίου, 2018), ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων. Στο Σχολείο θα διδάξουν καταξιωμένοι έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα (Αμερική, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία,Αγγλία, Ασία, κ.α.).

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών αποβλήτων. Το Σχολείο διοργανώνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ, και οι παρουσιάσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα στα πλαίσια που καταβάλλουμε για την διεθνοποίηση του Θερινού Σχολείου.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου wastewater2018.eap.gr είναι όλες οι πληροφορίες στην δε ιστοσελίδα (wastewater2017.eap.gr), παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, που έχουν σχέση με το ήδη πραγματοποιηθέν.

Φέτος για πρώτη φορά εισάγεται εργαστηριακή θεματική ενότητα, όπου στους συμμετέχοντες θα γίνονται παρουσιάσεις μεθοδολογιών ανάλυσης των κυριότερων φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών και θα αναλύονται δείγματα αποβλήτων. Επίσης θα υπάρχουν παρουσιάσεις για επικίνδυνα απόβλητα, καθώς επίσης και θα υπάρχει ενότητα για την ρύπανση σε υδάτινα οικοσυστήματα από ρυπαντές αποβλήτων.
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε