ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Wastewater and Biosolids Mangement 2019

Θερινό σχολείο Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων 22-27 Ιουλίου, 2019

Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε τη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς θερινού σχολείου (WWSS19) (22-27 Ιουλίου, 2019), ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων. Στο Σχολείο θα διδάξουν καταξιωμένοι έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα (Αμερική, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία,Αγγλία, Ασία, κ.α.).

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών αποβλήτων. Το Σχολείο διοργανώνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ, και οι παρουσιάσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα στα πλαίσια που καταβάλλουμε για την διεθνοποίηση του Θερινού Σχολείου.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου wastewater2019.eap.gr είναι όλες οι πληροφορίες στην δε ιστοσελίδα (wastewater2019.eap.gr), παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, που έχουν σχέση με το ήδη πραγματοποιηθέν.

Ακολουθεί σχετική επιστολή του υπεύθυνου του προγράμματος, όπου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5th distance education e-learning Summer School on
"Wastewater and Biosolids Management" (WWSS19)

Dear Colleagues,

It is our pleasure to welcome you to the 5th distance education e-learning Summer School on "Wastewater and Biosolids Management" (WWSS19), taking place in Patras, Greece, July 22 - 27, 2019. This scientific event is organized in the context of the Postgraduate Study Programme “Waste Management”, by the Hellenic Open University.

The Summer School started in 2015 and was successfully continued since then with tens of wastewater and biosolids experts from many different countries worldwide (Bulgaria, Cyprus, Greece, Germany, Israel, Italy, Jordan, Oman, Philippines, Switzerland, Slovenia, Spain, UK, United Arab Emirates, USA, Tunisia, etc.), as keynote speakers.

The 2019 program follows the strategy of maintaining basic lectures enriched with new topics of interest on the new trends in wastewater and biosolids management technologies and representative case studies. As special features in 2019, the Summer School:

1) will dedicate a session on waste management of the Armed Forces,
2) will include a session, as in 2018, on practical laboratory exercises and data analysis tools for measuring the basic wastewater parameters requested by regulations,
3) will offer the possibility to master and PhD students as well as to wastewater and biosolids professionals, equipment suppliers, public bodies and organizations to present their work by e-posters (a one-page abstract should be sent to wastewater2019@eap.gr; the organizer will review this material and will timely inform about the acceptance of the presentation). WWSS19 will offer the Best e-Poster Award to the three best posters (First: 200 euros, Second: 150 euros and Third: 100 euros).
WWSS19 target group are all those interested in wastewater and biosolids management issues, worldwide. We would cordially like to invite all interested parties to register to the WWSS19 via its website, and to disseminate this educational event

Important Dates
01st January 2019: Available service for online Registration to the WWSS19 (at http://wastewater2019.eap.gr/).

01st June 2019: Deadline for the submission of e-posters one-page abstracts (abstracts to be sent to: wastewater2019@eap.gr).

08th July 2019: Notification of acceptance of e-posters.

15th July 2019: Deadline for the full Registration to the WWSS19.

17th July 2019: Deadline for the submission of final e-posters.

22th – 27th July 2019: Thematic Sessions of the WWSS19.

Finally, we would like to express our warmest thanks to all those who have supported this effort since 2015, and especially the keynote speakers from the Hellenic and foreign Universities and research institutes, for contributing to a programme of such high quality.

We are confident that the participants of WWSS19 will both benefit from, and enjoy the programme.

Sincerely Yours


Professor Dr. Ioannis K. Kalavrouziotis
Dean of the School of Science and Technology
Director of Postgraduate Master Program in ‘Waste Management’
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε